Nguồn sáng 12V

Mã số: P0515712

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Dùng cho các bộ thí nghiệm: Quang phổ, quang hình biểu diễn

Ánh sáng trắng

Có khe chắn sáng để tạo ra 1 chùm tia hoặc 3 chùm tia.

Có thể điều chỉnh tiêu cự.

Có gắn nam châm để dính lên bảng từ hoặc bảng thép

Nguồn điện : 12V

Dùng cho các bộ thí nghiệm: Quang phổ, quang hình biểu diễn