Nguồn sáng 12V (cho bộ thí nghiệm quang hình 1)

Mã số: P128912

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Dùng cho các bộ thí nghiệm quang hình 1

Ánh sáng trắng

Có thể điều chỉnh tiêu cự.

Gắn lên ray quang học

Nguồn điện : 12V

Dùng cho các bộ thí nghiệm: quang hình 1