Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào

Mã sản phẩm: SH3.2

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thực hành làm tiêu bản và quan sát tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ

Mô tả:

Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Bộ thí nghiệm gồm:

Kính hiển vi; Lam kính; Lamen; Kim mũi mác; Dao cắt tiêu bản; Pipet; Giấy thấm; Đĩa đồng hồ; Găng tay; (TBDC)