Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thí nghiệm tách chiết DNA

Mã sản phẩm: SH3.13

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thực hành tách chiết DNA

.

Mô tả:

Bộ thí nghiệm tách chiết DNA được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Bộ thí nghiệm gồm:

- Cối, chày sứ; Ống nghiệm; Giá để ống nghiệm; Đũa thủy tinh; Pipet; Đĩa đồng hồ; Găng tay; (TBDC)

- Phễu (Loại thông dụng);

- Lưới lọc hoặc vải màn (Loại thông dụng).