Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ thiết bị tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của tim

Mã sản phẩm: SH3.12

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Giải phẫu tim và tìm hiểu quá trình hoạt động của tim ếch

.

Mô tả:

Bộ thiết bị tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của tim được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Bộ thiết bị gồm:

- Bộ đồ mổ (TBDC)

- Máy kích điện.